MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Wie controleert ons brood?

Naleving van het Warenwetbesluit Meel en brood wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Bij het Nederlands Bakkerij Centrum, onafhankelijk kennis- en dienstencentrum van de bakkerij, kunnen bakkerijen hun brood laten controleren.