HomeVraag & antwoordEtikettering wetgeving (13)Aan welke wettelijke eisen moet brood voldoen?

Aan welke wettelijke eisen moet brood voldoen?

Om de kwaliteit en veiligheid van voedsel te bewaken, hebben overheid, industrie en handel gaandeweg wetten en voorschriften ontwikkeld waaraan minimaal moet worden voldaan. De meeste Nederlandse wetten en regels zijn een aanvulling op Europese Verordeningen of geven uitvoering aan EU-richtlijnen. Er is op EU-niveau geen specifieke regelgeving over brood. Specifieke Nederlandse regels met betrekking tot brood zijn opgenomen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Daarnaast zijn er algemene EU- en Nederlandse voorschriften die betrekking hebben op alle levensmiddelen (dus ook op brood). Deze gaan bijvoorbeeld over hygiëne, voedselinformatie, prijsaanduiding, vermelding van de houdbaarheidsdatum, gebruik van additieven en over voedings- en gezondheidsclaims.

De overheid en/of het bedrijfsleven controleren of de regels worden nageleefd, zowel tijdens de oogs, de productie van grondstoffen en de bereiding van het eindproduct als op het verkooppunt. 

Wat is het verschil tussen meel, bloem en volkorenmeel?

Delen via