MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Welk brood krijgt een etiket?

Voorverpakt brood, dat langer dan 24 uur voor aankoop wordt verpakt of niet op de plaats van verkoop/in de onderneming van de verkoper wordt verpakt, moet worden voorzien van een etiket voordat het in het schap ligt. Daarom tref je bij de supermarkt zowel brood zonder etiket als voorverpakt (volledig geëtiketteerd) brood aan. De laatste categorie is door de bakkerij verpakt, de niet-voorverpakte broden worden in de supermarkt verpakt of onverpakt te koop aangeboden.