HomePrivacy

Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens die u op de site invult worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan het Nederlands Bakkerij Centrum of haar licentiegevers. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Het gebruik van middelen van deze website is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Deze middelen en de voorwaarden zijn op te vragen bij het Nederlands Bakkerij Centrum.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

Brood Goed verhaal

De campagne Brood Goed verhaal is een initiatief van de Nederlandse bakkerijsector. Het Nederlands Bakkerij Centrum voert de campagne uit en is verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De campagne ontving in 2022/2023 co-financiering vanuit de Europese Unie. 

Cookies