Campagne gefinancierd met steun van de Europese Unie
De Europese Unie steunt campagnes
voor de promotie van
hoogwaardige landbouwproducten

Wat staat over volkoren in de wet?

In artikel 16 van het Warenwetbesluit Meel en brood staat: "Het woord 'volkoren' mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voor zover in de aldus aangeduide waar [lees bijvoorbeeld volkorenmeel of volkorenbrood] alle van nature voorkomende bestanddelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn."

Kortom: er staat dat alle bestanddelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding aanwezig moeten zijn. Wel is het toegestaan een mechanische bewerking op het graan of de bestanddelen daarvan uit te voeren (dus bijvoorbeeld schroten, zeven, poetsen, malen, pletten, scheiding op kwaliteit, samenvoegen).