MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Brood aan de basis

Dit online lespakket van het bevat compleet lesmateriaal, interactieve leerlingenopdrachten en educatieve spelletjes.

De site bestaat uit een deel voor docenten en een deel voor leerlingen gespecificeerd naar onder-, midden- en bovenbouw.

Voor leerlingen van de basisschool is hier alles te vinden voor werkstukken en spreekbeurten over brood. Je kan er ook een leuk broodspel spelen. De striphelden Casino en Boerenwit wijzen je de weg door de site.

Docenten kunnen toegang krijgen tot de docentenhandleidingen door zich eenmalig te registreren. De handleidingen bevatten werkbladen en schema's voor een mogelijke lesopbouw. Bij de samenstelling is rekening gehouden met de Kerndoelen basisonderwijs 2000. 

Klik hier voor 'Brood aan de basis online'.