MEDEGEFINANCIERD DOOR DE EUROPESE UNIE

DE EUROPESE UNIE STEUNT CAMPAGNES VOOR DE PROMOTIE VAN HOOGWAARDIGE LANDBOUWPRODUCTEN

Limburg

Krombroodjes

krombroodjes, brood, Limburg
Op zondag Laetare (halfvasten) wordt in de Katholieke kerken het evangelie voorgelezen over ‘de wonderbare broodvermenigvuldiging’. Men brengt dit in verband met het oude gebruik om op die zondag grote aantallen ‘krombroodjes’ uit te delen op de Kollenberg bij Sittard.

Nonnenvotten

Nonnenvotten, frituur, Limburg, brood
Een in de frituur gebakken broodje. Voor de merkwaardige naam van de Nonnenvotten zijn verschillende verklaringen in omloop. Een ervan is dat de zusters Franciscanessen, die tussen 1600 en 1700 een klooster hadden in Sittard, dit frituurgebak gaven aan mensen, die lompen en vodden brachten waarvan de opbrengst voor de armen bestemd was.

Limburgs Roggebrood

Limburgs Roggebrood, roggebrood, Limburg, roggemeel, lichtzuur
Limburg heeft zijn eigen roggebrood. Er zijn twee soorten, donker en licht. In het donkere roggebrood is uitsluitend roggemeel verwerkt, in het lichte een mengsel van rogge- en tarwemeel en tarwebloem. Beide soorten hebben een lichtzure smaak.

Limburgse Vlaai

Limburgse vlaai, Limburg, vlaai, plat, rond, flado, Vladbecker
Men veronderstelt dat de naam te maken heeft met de platte, ronde offerkoeken, die men flado’s noemde. Ze worden al eeuwen in Limburg gebakken. De naam ‘Vladbecker’ (vlaai-bakker) staat al in documenten uit 1338.

Sterrenbrood

Sterrenbrood, roggemeel, tarwemeel, tarwebloem, Limburg
Een broodsoort samengesteld uit 1/3 roggemeel, 1/3 tarwemeel en 1/3 tarwebloem. Een bijzonder smakelijk brood, dat dagenlang zijn versheid behoudt.

Delen via