Campagne gefinancierd met steun van de Europese Unie
De Europese Unie steunt campagnes
voor de promotie van
hoogwaardige landbouwproducten

Aan welke wettelijke eisen moet brood voldoen?

Om de kwaliteit en veiligheid van voedsel te bewaken, hebben overheid, industrie en handel gaandeweg wetten en voorschriften ontwikkeld waaraan minimaal moet worden voldaan. De meeste Nederlandse wetten en regels zijn afgeleid van richtlijnen van de Europese Unie of geven uitvoering aan EU-verordeningen. Veel besluiten en regels zijn opgenomen in de Warenwet.

De overheid en/of het bedrijfsleven controleren of de regels worden nageleefd, zowel tijdens de productie als op het verkooppunt. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van een product ligt echter altijd bij de verkoper. Deze is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een gebrekkig product. Uitgebreide informatie kun je vinden op overheid.nl > wet- en regelgeving.

Wat is het verschil tussen meel, bloem en volkorenmeel?